Naujas skelbimas

Pranešimas dėl LRPA Visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo.

LRPA Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 15 d., 11.00 val., adresu: Vytauto g. 28, Prienai (Beržas, restoranas, UAB „Prienų skausmo užuovėja“).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2017 m. Valdybos pirmininkės ir Valdybos narių veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
  2. 2017 m. finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
  3. 2018 m. veiklos ir finansinis planai.
  4. Įstatų keitimas.
  5. Buveinės adreso keitimas.
  6. Einamieji klausimai.

Pranešimas apie susirinkimą​ paskelbtas savaitraštyje „Respublika“ 2018 m. vasario 15 d.