ĮSAKYMAS Nr. D-652 (2011-08-29) DĖL LAIDOJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS Nr. D-652 (2011-08-29) DĖL LAIDOJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

Laidojimo paslaugų teikimo kokybės reikalavimai nustato, kaip ir kokiomis priemonėmis laidojimo paslaugų teikėjas turi užtikrinti su žmogaus palaikų laidojimu susijusių paslaugų, apimančių žmogaus palaikų pirminį vežimą, žmogaus palaikų laikymą, žmogaus palaikų paruošimą šarvoti, šarvojimą, žmogaus palaikų vežimą laidoti, laidojimą, paslaugų kokybę.

Kokybės reikalavimai privalomi visiems fiziniams asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms arba jų filialams, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo nustatyta tvarka teikiantiems visas ar dalį laidojimo paslaugų.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F00E4296423F

Palikite savo komentarą