ĮSAKYMAS Nr. D1-182 (2008-04-02) DĖL PRAŠYMO KREMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS FORMOS, PRAŠYMO IŠDUOTI KREMUOTUS ŽMOGAUS PALAIKUS FORMOS IR KREMAVIMO ATVEJŲ REGISTRAVIMO KREMAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS Nr. D1-182 (2008-04-02) DĖL PRAŠYMO KREMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS FORMOS, PRAŠYMO IŠDUOTI KREMUOTUS ŽMOGAUS PALAIKUS FORMOS IR KREMAVIMO ATVEJŲ REGISTRAVIMO KREMAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92D22E0537E5/mtqsZHjBRr

Palikite savo komentarą