ĮSAKYMAS Nr. V-157/1V-118 (2018-02-08) DĖL ŽMOGAUS PALAIKŲ GABENIMO PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMAMS AR TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖMS IR TYRIMAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS Nr. V-157/1V-118 (2018-02-08) DĖL ŽMOGAUS PALAIKŲ GABENIMO PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMAMS AR TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖMS IR TYRIMAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašas nustato žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarką.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/911822e0124d11e88456d055fb6f6244

Palikite savo komentarą