LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymo projektas numato galimybę išimties tvarka laidoti žmonių kremuotus palaikus (urnose) neveikiančiose kapinėse, jeigu tose kapinėse yra palaidoti to asmens pirmos (vaikai, įvaikiai) arba antros (tėvai, įtėviai) eilės giminaičiai .

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/adc67580c59e11e993cff47c25bfa28c?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=93ff0007-b240-49b9-80d9-7496cb0ca2c3

Palikite savo komentarą