Lietuvos ritualinių paslaugų asociacija

Dėl LR žmonių palaikų laidojimo įstatymo 11, 20, 32 straipsnių pakeitimo
Antradienis, 17 Gegužė 2016 12:00

2016 m. gegužės 04 d. Aplinkos  ministerija pateikė Vyriausybei svarstyti LR  žmonių palaikų laidojimo įstatymo NR. X-1404 11, 20, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ŠEŠTUOJU1 SKYRIUMI projektą.

 
Dėl LR žmonių palaikų laidojimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo
Antradienis, 17 Gegužė 2016 11:59

 

2016 m. kovo 17 d. Seimas pritarė LR Prezidento dekretu (2015 12 30) grąžintam Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti LR žmonių palaikų laidojimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymui Nr. XIIP-2032GR su visomis LR Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais (Seimas įstatymą, kuriuo tobulinama žmonių palaikų laidojimo tvarka, išvežant palaikus į užsienio valstybes, priėmė 2015 m. gruodžio 17 d.).

 

 
Sveikinimas
Šeštadienis, 19 Kovas 2016 00:03

Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga LRPA valdybos nariui

JUOZUI TREIGIUI!


 


 

 
Sveikinimas
Sekmadienis, 28 Vasaris 2016 12:13
Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga LRPA valdybos pirmininkui Raimundui Pociui!
 
SVEIKINAME
Ketvirtadienis, 18 Vasaris 2016 11:24
Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga LRPA valdybos nariui Romanui Klingeriui!

 
Visuotinio ataskaitinio LRPA narių SUSIRINKIMO Protokolo santrauka
Sekmadienis, 14 Vasaris 2016 12:57

Visuotinio ataskaitinio LRPA narių SUSIRINKIMO

Protokolo santrauka

2016 m. vasario 08 d.

Informuojame, kad 2016 m. sausio 28 d., Prienuose, Vytauto g. 28., įvyko Visuotinis ataskaitinis

LRPA narių susirinkimas. Jame dalyvavo 16 – kos įmonių vadovai arba jų įgalioti asmenys.

Susirinkimo pirmininku išrinktas LRPA Valdybos narys Romanas Klingeris.

Susirinkimo sekretoriumi išrinkta LRPA veiklos organizatorė Roma Mansevičienė.

Buvo pristatyta LRPA Valdybos darbo ataskaita už 2015 metus. Pasisakė Valdybos pirmininkas Raimundas Pocius

ir kiti Valdybos nariai:Romanas Klingeris , Mindaugas Kubilius, Juozas Treigys ir Jolanta Sprainaitienė.

Buvo pristatyta finansinė darbo ataskaita už 2015 metus. Pristatė LRPA buhalterė Marija Jasinskaja.

Susirinkimo eigoje vyko diskusijos, aptarti visi einamieji klausimai, buvo pateikti pasiūlymai kitų metų

veiklos bei finansiniam planui.

Buvo patvirtintas finansinis ir darbo veiklos planas 2016 metams.

Susirinkime priimti NUTARIMAI:

1. LRPA Valdybos darbo ataskaita už 2015 metus – priimta.

2. LRPA finansinė ataskaita už 2015 metus – priimta.

Susirinkime patvirtinti NUTARIMAI:

1. LRPA finansinis planas 2016 metams – patvirtintas.

2. LRPA veiklos planas 2016 metams – patvirtintas.

LRPA veiklos organizatorė Roma Mansevičienė.

 
Monopolistinė vienintelio krematoriumo pozicija tapo stabdžiu
Sekmadienis, 31 Sausis 2016 22:42

___________________________________________________________________________________________

 
DĖMESIO visuotinis ataskaitinis Lietuvos ritualinių paslaugų asociacijos narių SUSIRINKIMAS
Antradienis, 19 Sausis 2016 16:32

DĖMESIO visuotinis ataskaitinis Lietuvos ritualinių paslaugų asociacijos narių SUSIRINKIMAS

 

Pranešimas apie Lietuvos ritualinių paslaugų asociacijos [LRPA], įm.k. 123944789, buveinės adresas Rūtų g. 65, Alytus, eilinio visuotinio LRPA narių susirinkimo sušaukimą.

Informuojame, kad 2015 m.gruodžio 17 d. vykusio valdybos narių posėdžio nutarimu, šaukiamas visuotinis ataskaitinis LRPA narių susirinkimas, kuris įvyks 2016 m.sausio 28 d.[ketvirtadienį], 11 val., adresu; Prienai. Vytauto g. 28, restorane ,, Beržas‘‘.

Susirinkimo darbotvarkė;

1. LRPA Valdybos darbo ataskaita už 2015 metus.

2. Finansinė ataskaita už 2015 metus.

3. LRPA finansinis planas 2016 metams.

4. LRPA veiklos planas 2016 metams.

5. Einamieji klausimai.

 
LRPA Valdybos narių posėdžio protokolo santrauka
Antradienis, 19 Sausis 2016 16:24

 

LIETUVOS RITUALINIŲ PASLAUGŲ ASOCIACIJA

 

LRPA VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO PROTOKOLO SANTRAUKA

2015-12-17 d. Nr. PR-15-05

 

Posėdžio laikas ir vieta: 2015 m. gruodžio mėn. 17 d. 13.00 val. Skype.

Dalyvauja: Raimundas Pocius, Romanas Klingeris, Juozas Treigys, Mindaugas Kubilius ir Jolanta Sprainaitienė.

Pirmininkauja: Valdybos pirmininkas R.Pocius.

Sekretoriauja: LRPA veiklos organizatorė R.Mansevičienė.

Posėdžio pirmininkas pristato:

siūlomą darbotvarkę:

Visuotinio ataskaitinio LRPA narių susirinkimo sušaukimas. Datos ir vietos pasirinkimas. Siūlomos susirinkimo Darbotvarkės ir siūlomo Darbo Reglamento aptarimas. Apie susirinkimą paskelbti laikraštyje.

Nutarimas: patvirtinti siūlomą darbotvarkę.

Balsuota: nutarimas priimtas.

POSĖDŽIO EIGA.

Dėl visuotinio ataskaitino LRPA narių susirinkimo.

Pasisako R.Pocius. Siūlo visuotinį ataskaitinį susirinkimą pravesti 2016 m.sausio 28 d.,adresu Prienai, Vytauto g. 28, restorane ,,Beržas”. Pasiūlo susirinkimo Darbotvarkę iš penkių punktų, Pristato siūlomą Darbo Reglamentą ir siūlo išspausdinti skelbimą laikraštyje ,,Respublika”.

Balsuota: priimta bendru sutarimu.

NUTARTA:

Pravesti visuotinį ataskaitinį LRPA narių susirinkimą 2016 m. sausio 28 d., 11.00 val., adresu: Prienai, Vytauto g. 28 restorne ,,Beržas“. Įpareigojama LRPA veiklos organizatorė Roma Mansevičienė išspausdinti skebimą apie eilinį visuotinį LRPA narių susirinkimą laikraštyje ,,Respublika“. Paruošti dokumentus ir išsiūsti asociacijos nariams.

POSĖDŽIO PABAIGA.

LRPA veiklos organizatorė Roma Mansevičienė, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , 8 605 65777

 
Sveikinimas
Ketvirtadienis, 10 Gruodis 2015 08:08

 
Sveikinimas
Penktadienis, 03 Balandis 2015 17:51

Mielieji,

Šiltų, gražių ir jaukių Šv. Velykų.

Nuoširdžiai,

LRPA pirmininkas Raimundas Pocius

_____________________________________________________________________


 
LRPA visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokolo santrauka
Trečiadienis, 04 Kovas 2015 13:16

___________________________________________________________________________________

Informuojame, kad 2015 m. vasario 20 d., Prienuose įvyko Visuotinis ataskaitinis-Rinkiminis LRPA

narių susirinkimas.Jame dalyvavo 18-os įmonių narių vadovai ar jų įgalioti asmenys.

Buvo išklausytos Valdybos pirmininko ir valdybos narių darbo bei finansinės ataskaitos už 2014 metus.

Išrinktas valdybos pirmininkas ir valdybos nariai. Priimti nutarimai dėl nario ir stojamojo

mokesčio mokėjimo dydžio ir tvarkos klausimai.Patvirtinti finansinis ir veiklos planai 2015 metams.

Vyko aktyvios diskusijos dėl narių-skolininkų problemų ir jų sprendimų būdų.

Buvo peržiūrimi aktyvūs nariai ir priimti nutarimai dėl neaktyvių LRPA narių.

Taip pat buvo sprendžiami klausimai dėl Asociacijos plėtros galimybių ir dalyvavimo ES struktūrinių

fondų projektų rašyme 2017 m.

Susirinkime priimti NUTARIMAI:

 1. Pristatyta 2014 m. veiklos ataskaita, įgyvendinti visi nusibrėžti planai ir tikslai.
 2. Pristatyta 2014 m. finansinė ataskaita. Nauji finansiniai metai pradėti be jokių įsiskolinimų.
 3. Į LRPA valdybos pirmininko vietą išrinktas UAB „Skausmo užuovėja“ vadovas Raimundas Pocius.
 4. Į LRPA vadybos narius buvo išrinkti: UAB „Tela“ vadovas Romanas Klingeris, UAB „Sustojęs laikas“ vadovas Mindaugas Kubilius, UAB „Šilutės modemas“ vadovas Juozas Treigys ir UAB „Vilniaus laidojimo rūmai“ vadovė Jolanta Sprainaitienė.
 5. Priimtas LRPA finansinis planas 2015 m. Nutarta finansinį planą palikti tokį pat, koks buvo 2014 m.  Taip pat nuspręsta, jog 2016 m. nario mokestis sieks 450 EUR, Stojamasis nario mokestis bus 50 EUR.
 6. Sudarytas ir priimtas 2015 metų veiklos planas. Tęsiamas 2014 m. veiklos planas, papildant dalyvavimu ES struktūrinių fondų projektų rašyme 2017 m., ruošiant mokymo bazės galimybių studiją, krematoriumo statybai.
 
DĖMESIO ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas
Trečiadienis, 14 Sausis 2015 16:24

Pranešimas apie Lietuvos Ritualinių paslaugų asociacijos (LRPA), įm. k. 123944789, buveinės adresas

Rūtų g. 65, Alytus,eilinio  visuotinio ataskaitinio-rinkiminio  susirinkimo sušaukimą.

Informuoja, kad 2015 m. sausio 14 d. vykusio valdybos narių posėdžio nutarimu,

šaukiamas LRPA eilinis visuotinis ataskaitinis-rinkiminis asociacijos narių susirinkimas,

kuris įvyks 2015 m. vasario 20 d. (penktadienį), 11 valandą, adresu, Prienai, Vytauto g. 28,

restorano „Beržas“ patalpose.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Valdybos metinė ataskaita.
 2. Finansinė ataskaita.
 3. LRPA finansinis planas 2015 metams.
 4. LRPA veiklos planas 2015 metams.
 5. LRPA pirmininko rinkimai.
 6. LRPA valdybos rinkimai.
 7. Einamieji klausimai.

____________________________________________________________________________________________________

 
Visuotinis eilinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas
Trečiadienis, 14 Sausis 2015 16:07

 

LIETUVOS RITUALINIŲ PASLAUGŲ ASOCIACIJA

LRPA VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2015-01-14; Nr. PR-15-__

Skype

 

Posėdžio laikas ir vieta: 2015 m. sausio mėn. 14 d. (trečiadienis), 11.00 val., Skype konferencija.

 

Dalyvauja: Raimundas Pocius, Sigitas Mickus, Romanas Klingeris, Juozas Treigys ir Mindaugas Kubilius.

 

Pirmininkauja: Valdybos pirmininkas R.Pocius;

Sekretoriauja: LRPA veiklos organizatorė D.Aurylaitė.

 

Posėdžio pirmininkas pristato

siūlomą darbotvarkę:

 

 1. Eilinio visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo pravedimas.

 

NUTARIMAS: patvirtinti siūlomą darbotvarkę.

Nebalsuota, priimta bendru sutarimu.

 

POSĖDŽIO EIGA.

 

1. Dėl  eilinio visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo.

Pasisako R.Pocius. Siūlo eilinį visuotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą šaukti 2015 m. vasario 20 d., Prienuose.

NUTARTA. Sušaukti eilinį visuotinį ataskaitinį—rinkiminį susirinkimą 2015 m. vasario 20 d., Prienuose.

Įpareigojama LRPA veiklos organizatorė Dovilė Aurylaitė išspausdinti skelbimą apie  eilinį visuotinį

ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą „Respublika“ laikraštyje. Paruošti dokumentus ir išsiųsti asociacijos nariams.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                 R.Pocius

Posėdžio sekretorė                                                     D.Aurylaitė

________________________________________________________________________________________________

 
Su artėjančomis šventėmis!!!
Antradienis, 23 Gruodis 2014 09:52

Mielieji,
Tegul Šv. Kalėdų stebuklas apdovanoja Jus tikėjimu ir malone, kalėdinis džiaugsmas suteikia vilties grožio,
o Kalėdų šiluma įkvepia meilės dvasią. 
Telydi visus Naujuosius 2015-uosius metus naudingos žinios, patikimi draugai ir ypatinga sėkmė.

Džiugių Šv. Kalėdų 
Prasmingų Naujųjų metų!!!

Pagarbiai

Lietuvos ritualinių paslaugų asociacija

 
DĖKOJAME
Ketvirtadienis, 04 Gruodis 2014 12:45

 
Įvyko mokymai
Penktadienis, 14 Lapkritis 2014 09:38

___________________________________________________________________________________

Lapkričio 13 dieną, Alytuje, Alytaus kolegijoje įvyko Lietuvos ritualinių paslaugų asociacijos narių mokymai - „Ritualinių paslaugų marketingas“.

Nuoširdžiai visų asociacijos narių vardu, norime padėkoti lektoriui – Giedriui Drukteiniui už puikius mokymus.

Taip pat dėkojame Alytaus kolegijos administracijai bei aptarnaujančiam personalui.

Keletas akimirkų iš mokymų:

_______________________________________________________________________________

 
DĖMESIO Mokymai-seminarai
Trečiadienis, 12 Lapkritis 2014 10:03

Šių metų lapkričio 13 d.  Alytuje, Alytaus kolegijoje, 204 aud. vyks LRPA organizuojamas

"Ritualinių paslaugų marketingas" seminaras/mokymai. Pradžia 10 val.

Seminarą ves - Giedrius Drukteinis.

Maloniai kviečiame asociacijos narius dalyvauti seminare/mokymuose.

Daugiau informacijos tel. - +370 605 65777.

_______________________________________________________________________________________

 
DĖMESIO paroda Poznanės mieste
Trečiadienis, 12 Lapkritis 2014 09:50

Šių metų lapkričio 28-30 dienomis Lenkijoje, Poznanės mieste vyks laidojimo reikmenų paroda

„MEMENTO POZNAN – laidojimo reikmenys, paslaugos”.

Pagrindinė parodoje eksponuojama produkcija:

 • Laidojimo technika, įranga ir įrankiai;
 • Kapinių konstrukcijos ir įranga: projektai ir atlikimas (krematoriumai, morgai, koplyčios,

nišos ir kolumbariumai, antkapiai);

 • Kapinių ir laidojimo reikmenys (karstai, urnos ir apranga velionims ir kapinių darbuotojams);
 • Kapinių administracijos programinė įranga (duomenų tvarkymas, kartografavimas, laidojimo registras

ir finansų apskaita, kapinių sektorių ir kapų vietos parinkimas, kontrolė ir kt.);

 • Transportas: transporto įrenginiai (katafalkai, vežimėliai, keltuvai, kapsulės, neštuvai), transporto paslaugos;
 • Apželdinimas (projektavimas, medžių, krūmų pjovimas ir priežiūra, kapų apželdinimas ir priežiūra,

atliekų kompostavimas);

 • Sveikata ir sauga;
 • Paslaugos (kapinių pasalugos, laidojimo paslaugos (laidojimo ceremonijoms organizavimas),

komunalinės paslaugos (kietų atliekų šalinimas, kapinių valymas ir priežiūra, priežiūra žiemą, vanduo ir kanalizacija)

statybinės paslaugos, techninės priežiūros paslaugos ir kt.

 

LRPA organizuoja kelionę į šią parodą. Norintys prisijungti ir kartu vykti prašome registruotis

telefonu 8-605-6577 arba el. paštu – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

LRPA veiklos organizatorė Dovilė Aurylaitė

___________________________________________________________________________

 
Mokymai
Antradienis, 11 Lapkritis 2014 13:15

__________________________________________________________________________

Įvyko mokymai

Šių metų spalio 30-31d., lapkričio 5-6 dienomis Alytuje vyko Asociacijos narių įmonių vadovų bei

darbuotojų mokymai temomis: Lietuvos ir užsienio šalių laidojimo istorija, papročiai ir tradicijo

bei Bendravimo etika ir psichologija.

Dėkojame įmonių vadovams bei jų darbuotojams, kurie dalyvavo mokymuose. Taip pat norime padėkoti

Alytaus kolegijos vadovei, dėstytojams, aptarnaujančiam personalui, kurie Asociacijos prašymu parengė specialią

mokymo programą ir šiltai priėmė bei rūpinosi dalyviais.

Sekantis seminaras – lapkričio 13 d. Seminarą ves Giedrius Drukteinis, „Ritualinių paslaugų marketingas.“

___________________________________________________________________________

 
DĖMESIO Mokymai-seminarai
Ketvirtadienis, 23 Spalis 2014 12:11

Lietuvos Ritualinių paslaugų asociacija kartu su Alytaus kolegija organizuoja mokymus „Lietuvos ritualinių paslaugų sektoriaus darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimui”.

Programa yra labai specifinė, maksimaliai susijusi su skausmingiausiais žmogaus išgyvenimais. Programa nukreipta į gedėjimo ir laidojimo paslaugų įmonių veiklos kokybės tobulinimą, visuomenėje įtvirtinant pozityvų įvaizdį.

Mokymai – seminarai susidės iš šešių temų:

 1. Lietuvos ir užsienio šalių laidojimo istorija, papročiai ir  tradicijos.
 2. Bendravimo etika ir psichologija.
 3. Ritualinių paslaugų marketingas.
 4. Tanatopraktiko veikla.
 5. Teisiniai laidojimo namų paslaugų aspektai. Kremavimo tvarka. Mirusiojo  palaikų pargabenimas iš užsienio arba pervežimas į užsienį.
 6. Gedulo floristika.

Mokymų vieta -  Alytus.

Mokymų kaina – visos išlaidos (maitinimas, nakvynė, atvykimas, mokymo medžiaga, dėstytojų atlygis) bus padengtas iš programos gautų lėšų.

Mokymų trukmė -  visų mokymų trukmė 11 dienų, 88 akademinės valandos.

Pirmieji mokymai vyks lapkričio 5-6 dienomis, mokymų tema „Bendravimo etika ir psichologija”. Šie mokymai skirti įmonių vadovams. Registruotis galite telefonu - +370 605 65777, arba e-paštu lrpa.asociacija@gmail.com.

Daugiau informacijos telefonu - +370 605 65777, arba e-paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . 

 
Akimirkos iš kelionės į Vokietiją
Antradienis, 03 Birželis 2014 07:45

 


2014.05.28-06.01 dienomis 19-os LRPA narių grupė buvo išvykusi į dalykinę kelionę Vokietijoje.

Kelionės tikslas- Tarptautinės laidojimo reikmenų parodos "BEFA 2014" Diuseldorfe lankymas.

Keletas akimirkų iš kelionės:


 
DĖMESIO-vykstame į parodą Vokietijoje
Antradienis, 29 Balandis 2014 20:40

 


 

 

Š.m. gegužės 29-31 dienomis Vokietijos mieste Diuseldorfe vyks Tarptautinė laidojimo reikmenų paroda „BEFA 2014“. Siekiant neatsilikti nuo vis atsirandančių naujovių laidojimo versle, paroda organizuojama kas ketveri metai. Atvykę į „BEFA 2014“ sužinosite naujausias laidojimo pramonės tendencijas, susitiksite su ekspertais. Tai vieta, kur Jūs užduosite rūpimus klausimus ir Jums bus atsakyta.


Kiekvienas laidojimo verslo atstovas yra besikeičiančios laidojimo kultūros dalis, todėl parsivežkite iš parodos naujų idėjų ir pritaikykite jas savo darbe!


Lietuvos ritualinių paslaugų asociacija organizuoja kelionę į šią parodą. Vyks 20-ies žmonių grupė autobusu su dviem vairuotojais.

Preliminarus kelionės planas:

2014.05.28- apie 6 val. ryte išvykstame iš Alytaus, 2014.06.01- apie 5 val. ryte grįžtame į Alytų. Iki Alytaus kelionės dalyviai atvyksta savo transportu individualiai, bus organizuotas paliktų automobilių parkavimas.

Kelionės kaina asmeniui- 1200 Lt. Kainą sudaro: autobuso (28+1+1) su dviem vairuotojais nuoma, kuras, trys nakvynės su pusryčiais viešbučiuose (Frankfurte prie Oderio, Diuseldorfe bei Hannoveryje), bilietas į parodą (grupės bilieto kaina 35EU, pavienių lankytojų- 50EU).


Vietų skaičius ribotas, todėl susidomėję NEDELSKITE.

Dėl kelionės susisiekite su LRPA veiklos organizatore I.Bernote ir rezervuokite vietas:

Tel.Nr.: 8 605 65777 arba e-paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Detali informacija apie kelionę bus išsiųsta kiekvienam kelionės dalyviui asmeniškai.

Internetinis parodos tinklapis vokiečių ir anglų kalbomis: http://www.befa2014.de/

 


 
SVEIKINIMAS
Šeštadienis, 19 Balandis 2014 14:52

 


 

Mielieji,


 

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus,
Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo!
Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.
Su Šv.Velykom! 
Sveikiname naujus narius!
Trečiadienis, 09 Balandis 2014 22:54

 


 

2014 m. balandžio 8 d. vykusio LRPA Valdybos posėdžio metu buvo svarstyti ir patvirtinti dviejų įmonių prašymai dėl narystės mūsų Asociacijoje.

Džiaugiamės gausėjančiu mūsų narių būriu ir naujomis narėmis, tai įmonės gamintojos:

UAB "Ramybės sala", Kėdainiai

UAB "IRJ project", Vilnius

 


 

 

 
Valdybos nutarimas
Antradienis, 25 Kovas 2014 19:56


2014 m. kovo 25 d.

LRPA Valdyba

NUTARIMAS

 

 

Dėl LRPA narių-gamintojų gaminių prioriteto narių-paslaugų teikėjų įmonėse

 

2014.02.28 Prienuose vykusiame Visuotiniame ataskaitiniame LRPA narių Susirinkime buvo diskutuota dėl LRPA narių-gamintojų gaminių prioriteto narių-paslaugų teikėjų įmonėse.

Vadovaudamasi išsakytomis Susirinkimo dalyvių mintimis ir pasiūlymais, LRPA Valdyba nutaria:

 

1. LRPA nariai-paslaugų teikėjai formuodami savo vitrinas ir sudarydami sutartis su įvairių laidojimo reikmenų gamintojais-tiekėjais, prioritetą turi suteikti LRPA narių-gamintojų prekėms.

 

2. Nariai-gamintojai įsipareigoja teikti tik kokybiškas prekes ir reikiamą asortimentą. Narys-paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti priimti nekokybiškas prekes iš nario-gamintojo.

 

3. Narys-gamintojas savo prekių negali teikti nario-paslaugų teikėjo konkurentui už mažesnę kainą ar išskirtinėmis, palankesnėmis sąlygomis.

 

4. Nariai-paslaugų teikėjai privalo atsiskaityti su nariu-gamintoju už parduotą nario-gamintojo gaminį per ___ (susitaria paslaugų teikėjas ir gamintojas individualiai) dienų nuo jo pardavimo dienos.

 

LRPA Valdybos vardu tvirtina:

LRPA Valdybos pirmininkas                                                 Raimundas Pocius


 
Po Susirinkimo
Sekmadienis, 02 Kovas 2014 15:54

 


 

Informuojame, kad 2014 m. vasario 28 d. Prienuose įvyko Visuotinis ataskaitinis LRPA narių Susirinkimas. Jame dalyvavo 16-os įmonių narių vadovai ar jų įgalioti asmenys bei 8-nių įmonių atstovai svečio teisėmis. Buvo išklausytos Valdybos pirmininko ir Valdybos narių darbo bei finansinė ataskaitos už 2013 metus, priimti nutarimai Nario ir Stojamojo mokesčių, Kintamosios dalies mokėjimo dydžio ir tvarkos klausimais, patvirtinti finansinis ir veiklos planai 2014 metams. Vyko aktyvios diskusijos dėl narių-skolininkų problemos, spręsta dėl Asociacijos plėtros galimybių, akcentuota, kad Asociacijos nariui-paslaugų teikėjui narys-gamintojas turi būti prioritetu.

 

Susirinkime priimti NUTARIMAI:

1. Stojamojo nario mokesčio dydis 2014 m.- 100 Lt.

2. Nario mokesčio dydis 2015 m.- 1500 Lt.

3. Pratęsti Kintamosios nario mokesčio dalies mokėjimą iki 2014.12.31.

3.1. Dydžiai ir tvarka:

3.1.1. Už 2014 m. sausio ir vasario mėnesius Kintamoji nario mokesčio dalis mokama senąja tvarka (priklausomai nuo parduotų prekių ar paslaugų).

3.1.2. Nuo 2014.03.01 Kintamoji nario mokesčio dalis visiems vienoda- 100 Lt/mėn. Pageidaujantieji gali sumokėti už visus 2014 metus vienu mokėjimu, t.y.: 10 mėn. x 100 Lt= 1000 Lt.

3.1.3. Kintamoji nario mokesčio dalis pervedama į LRPA sąskaitą AB Šiaulių bankas, banko kodas: 71812, s/n: LT967181200000606493.

4. Nuo šiol narys, nevykdęs nario pareigų ir pašalintas iš LRPA vadovaujantis LRPA Įstatais, norėdamas įstoti į Asociaciją iš naujo, privalės sumokėti ne tik Stojamąjį mokestį, bet ir iki pašalinimo susikaupusias savo skolas Asociacijai.

 

Vadovaujantis LRPA Įstatų IV sk. 17 punktu, cit.: Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio nustatytu Įstatuose laiku ir nepateikęs iki kovo 01 d. prašymo sustabdyti narystę, automatiškai pripažįstamas praradęs narystę Asociacijoje.

nuo 2014 m. kovo 1 d. Asociacijoje narystę praranda: UAB „Ramybės takas“, UAB „Aterna“, R.Kukarskio įm. Ir R.J.Jankaus įm.

Artimiausiame LRPA Valdybos posėdyje bus svarstomas 2014.02.26 gautas UAB „Nemenčinės mediena“ prašymas sustabdyti jų narystę Asociacijoje.

 


 

 
Visuotinis ataskaitinis LRPA narių Susirinkimas
Trečiadienis, 26 Vasaris 2014 17:45

Vasario 28 d. (penktadienį) 11 val. Prienuose, Vytauto g.28, restorane "Beržas" įvyks Visuotinis ataskaitinis LRPA narių Susirinkimas.

Dėkojame visiems užsiregstravusiems ir laukiame atvykstant!

Detalesnė Susirinkimo informacija buvo išsiųsta kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui asmeniškai.


 
LRPA Valdybos narių posėdis
Ketvirtadienis, 20 Vasaris 2014 17:39

Š.m. vasario 19 d. įvyko išvažiuojamasis LRPA Valdybos narių posėdis Raseiniuose. Pagrindiniai darbotvarkės klausimai buvo susiję su artėjančiu Visuotiniu ataskaitiniu LRPA narių Susirinkimu Prienuose, 2014.02.28, aptarti reikalingų dokumentų projektai bei kiti aktualūs organizaciniai klausimai. Antroji posėdžio dalis buvo skirta susitikimui su Rasieniuose esančios įmonės vadovais, išklausyta jų nuomonė bei požiūris.

Dėkojame Raseiniams už svetingumą bei kavinės "Kantata" vadovei už skanų maistą!

 


 
SPAUDOJE
Pirmadienis, 10 Vasaris 2014 12:17

Gyvieji dėvi mirusiųjų rūbus – „nabašniko“ kostiumą pirko ir vienas politikas

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/gyvieji-devi-mirusiuju-rubus-nabasniko-kostiuma-pirko-ir-vienas-politikas.d?id=63938544


 
DĖMESIO-Visuotinis Ataskaitinis LRPA narių SUSIRINKIMAS
Ketvirtadienis, 23 Sausis 2014 21:33

Pranešame, kad 2014 m. sausio 20 d. įvykusiame LRPA Valdybos narių posėdyje buvo nutarta, kad Visuotinis Ataskaitinis LRPA narių Susirinkimas įvyks 2014 m. vasario 28 d. (penktadienį) 11 val., adresu: Vytauto g. 28, Prienai, restorane “Beržas”. Dalyvių registracija nuo 10 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. LRPA Valdybos darbo ataskaita už 2013 m.
 2. Finansinė ataskaita už 2013 m.
 3. Esančių LRPA Stojamojo ir Nario mokesčių bei Kintamosios nario mokesčio dalies dydžių svarstymas. Asociacijos plėtros galimybės.
 4. LRPA finansinis planas 2014 metams.
 5. LRPA veiklos planas 2014 metams.
 6. Einamieji klausimai.

Skelbimas apie Susirinkimą išspausdintas 2014.01.23 dienraštyje "Respublika".

Informaciją, susijusią su Susirinkimo organizaciniais reikalais bei darbotvarkės klausimus lydinčius dokumentus, kiekvienos įmonės-narės vadovas gaus asmeniškai e-paštu artėjant renginio datai.

Pagarbiai, LRPA veiklos organizatorė I.Bernotė

 


 
Su artėjančiomis šventėmis!!!
Trečiadienis, 18 Gruodis 2013 23:04 
SPAUDOJE
Antradienis, 10 Gruodis 2013 18:57

Pamokantis straipsnis spaudoje apie neteisėtą laidojimo verslo atvejį Klaipėdoje. Geriau iš kitų klaidų mokytis, nei jas kartoti..


http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/laidojimo-verslas-klaipedoje-su-dvokanciu-kvapu-59-390988#.UqXXEI1r3qw.email

 
PADĖKA
Penktadienis, 08 Lapkritis 2013 08:51

 


 

 

Dėkojame visiems LRPA įmonių narių vadovams, kurių iniciatyvos ir geranoriško bendradarbiavimo dėka,

Asociacija gavo papildomų lėšų iš 2% GPM- AČIŪ!
 
Įvyko LRPA Valdybos narių posėdis
Ketvirtadienis, 07 Lapkritis 2013 08:40

 


 

2013.11.06, Kaune, įvyko LRPA Valdybos narių posėdis. Buvo svartytas skolininkų klausimas, ieškota būdų kaip jas susirinkti, išklausyta LRPA veiklos darbo organizatorės ataskaita už praėjusį mėnesį, diskutuota jos reikalingumo Asociacijai bei higienos pasų klausimais, aptarti einamieji reikalai. Siekiant taupyti Asociacijos lėšas, nuspręsta nuo šiol LRPA Valdybos narių posėdžius stengtis rengti interneto pagalba.


LRPA veiklos organizatorė I.Bernotė  

 


 
Nauji nariai
Sekmadienis, 14 Liepa 2013 23:04

 


 

Norime pasidžiaugti, kad mūsų Asociacijos narių gretas papildė dvi įmonės: UAB "Alytaus skausmo užuovėja" ir UAB "Prienų skausmo užuovėja".

Dėkojame jų vadovams už pasitikėjimą vykdoma Asociacijos veikla, tikimės jų aktyvumo, iniciatyvų ir naujų idėjų!!!


 
SUSIRINKIMAS ir "Graborinė-2013"
Šeštadienis, 13 Liepa 2013 22:48Š.m. rugpjūčio 16 d. 14 val. Šakių raj. Zyplių dvare įvyks Visuotinis LRPA narių Susirinkimas ir metinė mūsų narių šventė "Graborinė-2013".

Visi renginį lydintys dokumentai bus atsiųsti artėjant renginio datai įmonių-narių vadovams.

Prašytume susiplanuoti savo atostogų ir darbo laiką taip, kad nepraleistumėte Asociacijos renginio.

Dėkojame UAB "Šakių laidotuvių namai" vadovei Janinai ir jos šauniam kolektyvui, sutikusiems pasidalinti organizacinius rūpesčius!


LRPA veiklos organizatorė I.Bernotė

 
LRPA Valdybos narių posėdis
Trečiadienis, 10 Liepa 2013 10:22

 


 

 

Š.m. liepos 12 d. numatomas LRPA Valdybos narių posėdis. Pasinaudojant Valdybos darbo reglamentu suteikiama galimybe, šis posėdis dėl vasaros atostogų meto, bus vykdomas raštu. Posėdžio darbotvarkė ir ją lydintys dokumentai yra išsiųsti visiems Valdybos nariams kartu su Balsavimo biuleteniu.

Savo balsavimo rezultatus bei nuomonę pateiktos darbotvarkės klausimais LRPA Valdybos nariai atsiunčia e-paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai iki 2013.07.12 17.00 val.

Siunčiamas raštas-balsavimas turi būti skenuotas ir patvirtintas Valdybos nario parašu.

1. Naujų narių į LRPA priėmimas- gautų prašymų svarstymas. Priedas: 2 gauti prašymai.

2. Visuotinio Susirinkimo darbotvarkės bei darbo reglamento projektų svarstymas ir patvirtinimas. Priedas: Susirinkimo darbotvarkės ir darbo reglamento projektai.

3. LRPA narių šventės "Graborinė-2013" organizaciniai klausimai. Priedas: preliminarus šventės eigos pristatymas.

4. Einamieji klausimai.

LRPA veiklos organizatorė I.Bernotė  

 


 
Įvyko LRPA Valdybos narių posėdis
Ketvirtadienis, 23 Gegužė 2013 13:13

 


Š.m. gegužės 22 d. (trečiadienį) 11 val., Kaune įvyko Valdybos pirmininko R.Pociaus iniciatyva šauktas LRPA Valdybos narių posėdis.
Buvo nagrinėti sekantys klausimai:
1. Pasirengimas Visuotiniam LRPA narių susirinkimui.
2. HN 91:2013 pakartotinai teikiamo projekto svarstymas.
3. Gauto kvietimo iš Anykščių raj. savivaldybės dėl dalyvavimo jų organizuojamame renginyje 2013.05.29 pristatymas.
4. LRPA organizuojamų mokymų laidojimo įmonių administratoriams organizacinių klausimų svarstymas.
5. LRPA narių šventės "Graborinė-2013" organizavimo galimybių aptarimas.
6. Einamieji klausimai.
Nutarimu priimta, kad Visuotinis LRPA narių Susirinkimas bus organizuojamas kartu su metine LRPA narių švente "Graborinė 2013". Renginio data: 2013.08.16, vieta- Šakių raj. Labai malonu, kad organizaciniais rūpesčiais sutiko dalintis UAB "Šakių laidojimo namai" vadovė Janina ir jos šaunusis kolektyvas. Dėkojame jiems! Pranešimas apie Susirinkimą bus paskelbtas dienraštyje "Respublika", o visa išsami šventinio renginio informacija bus atsiųsta kiekvienam LRPA nariui e-paštu artėjant renginio datai. Prašome susiplanuoti vasarą taip, kad minėtą dieną galėtume būti kartu. Dėkoju.

 
Kvietimas-Informacija
Pirmadienis, 20 Gegužė 2013 12:23

 


 

Kviečia Anykščiai- investicinių projektų pristatymas

 

2013 m. gegužės 29 d. (trečiadienį), 9.30 val. Anykščių regioninio parko konferencijų salėje (J.Biliūno g. 55, Anykščiai) Anykščių raj. savivaldybė organizuoja renginį "Investicinių projektų su privačiu sektoriumi vystymo Anykščiuose galimybių pristatymas".
Renginio metu bus detaliai pristatomi penki įvairių sričių investiciniai projektai, ekspertams komentuojant esamus planavimo, projektavimo dokumentus, teisines ir ekonomines projektų vystymo galimybes.

Viena iš minimų sričių tiesiogiai susijusi su mūsų veiklos sritimi- "Modernaus ritualinių paslaugų centro sukūrimas pritraukiant privatų investuotoją". Projekto tikslas- pastatyti modernius laidojimo namus, atitinkančius šiuolaikinius reikalavimus, privačiam investuotojui perleidžiant operatoriaus funkcijas.

Išsamesnė informacija apie renginį- žemiau nurodytu telefonu.
Nusprendusius dalyvauti, organizatoriai maloniai kviečia registruotis iki gegužės 28 d. tel.: 8 381 58147 arba e.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
Įvyko mokymai
Ketvirtadienis, 18 Balandis 2013 12:24

 


 

Š.m. balandžio 16-17 dienomis Alytuje įvyko II-osios laidojimo įmonių vairuotojų grupės mokymai.

Dėkojame įmonių vadovams, kurie pasitikėjo mūsų Asociacijos kompetencija ir atsiuntė savo darbuotojus į šiuos mokymus. Taip par norime padėkoti Alytaus kolegijos vadovei, dėstytojoms, aptarnaujančiam personalui, kurie Asociacijos prašymu parengė specialią mokymų programą ir šiltai priėmė bei rūpinosi atvykusiais dalyviais.

Akimirkos iš mokymų:

 


 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 3


Lietuvos ritualinių paslaugų

asociacija


Rūtų g. 65, Alytus, LT-62119

Įm.k.: 123944789

AB "Citadelė" bankas Vilniaus filialas

A/s LT327290000000606861


LRPA Valdybos pirmininkas

Raimundas Pocius, +370 676 35700


LRPA Veiklos organizatorė

Tatjana Tumutienė, +370 620 83039

lrpa.asociacija@gmail.com


LRPA Valdybos nariai:

Romanas Klingeris, +370 612 17878

Juozas Treigys, +370 699 60276

Mindaugas Kubilius, +370 615 90347

Jolanta Sprainaitienė, +370 687 14460


Lietuvos ritualinių paslaugų asociacija © 2012 Visos teisės saugomos. feed-image Feed Entries