Visuotinio ataskaitinio LRPA narių SUSIRINKIMO Protokolo santrauka

Visuotinio ataskaitinio LRPA narių SUSIRINKIMO

Protokolo santrauka

2016 m. vasario 08 d.

Informuojame, kad 2016 m. sausio 28 d., Prienuose, Vytauto g. 28., įvyko Visuotinis ataskaitinis

LRPA narių susirinkimas. Jame dalyvavo 16 – kos įmonių vadovai arba jų įgalioti asmenys.

Susirinkimo pirmininku išrinktas LRPA Valdybos narys Romanas Klingeris.

Susirinkimo sekretoriumi išrinkta LRPA veiklos organizatorė Roma Mansevičienė.

Buvo pristatyta LRPA Valdybos darbo ataskaita už 2015 metus. Pasisakė Valdybos pirmininkas Raimundas Pocius

ir kiti Valdybos nariai:Romanas Klingeris , Mindaugas Kubilius, Juozas Treigys ir Jolanta Sprainaitienė.

Buvo pristatyta finansinė darbo ataskaita už 2015 metus. Pristatė LRPA buhalterė Marija Jasinskaja.

Susirinkimo eigoje vyko diskusijos, aptarti visi einamieji klausimai, buvo pateikti pasiūlymai kitų metų

veiklos bei finansiniam planui.

Buvo patvirtintas finansinis ir darbo veiklos planas 2016 metams.

Susirinkime priimti NUTARIMAI:

1. LRPA Valdybos darbo ataskaita už 2015 metus – priimta.

2. LRPA finansinė ataskaita už 2015 metus – priimta.

Susirinkime patvirtinti NUTARIMAI:

1. LRPA finansinis planas 2016 metams – patvirtintas.

2. LRPA veiklos planas 2016 metams – patvirtintas.

LRPA veiklos organizatorė Roma Mansevičienė.

Palikite savo komentarą