Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo pakeitimai nuo 2018-05-01 d.

Nuo 2018-05-01 d. įsigalios Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo pakeitimai – įsigaliojus pakeitimams, tėvams bus suteikta galimybė laidoti ir (ar) kremuoti žmogaus vaisių iki 22 nėštumo savaitės.

Svarbiausi pakeitimai:

  1. Žmogaus vaisius iki 22 nėštumo savaitės prilyginamas žmogaus palaikams:

Žmogaus palaikai – mirusio žmogaus kūnas, jo dalys, priešlaikinio gimdymo vaisius, taip pat žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, kai sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra išreikšta tėvų (vieno iš tėvų) valia vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės kremuoti ir (ar) laidoti. 

  1. Tėvams išreiškus valią kremuoti ir (ar) laidoti žmogaus vaisiaų iki 22-os nėštumo savaitės, bus išduodamas sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumento išrašas, ne medicinis mirties liudijimas (todėl teisė į laidojimo pašalpą nebus suteikiama).
  2. Nebus taikomi reikalavimai dėl šių palaikų pirminio vežimo, paruošimo šarvoti, palaikų vežimo laidoti.
  3. Laidoti žmogaus palaikus, išskyrus žmogaus vaisių iki 22 nėštumo savaitės, galima ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo to momento, kai buvo konstatuojama mirtis, jei tuo neignoruojami mirusiojo ar jo artimųjų religiniai įsitikinimai.
  4. Draužiama kremuoti žmogaus palaikus jo mirties dieną, išskyrus žmogaus vaisių iki 22 nėštumo savaitės.

Įgyvendinant šio Įstatymo pakeitimus, nuo 2018 -05-01 d. keisis: Prašymo kremuoti žmogaus palaikus forma, Prašymo išduoti kremuotus žmogaus palaikus forma, Kremavimo registracijos žurnalo forma – jos papildomos įrašu dėl žmogaus vaisių iki 22 nėštumo savaitės kremavimo.

Palikite savo komentarą