ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3-172 „DĖL REIKALAVIMŲ ŽMONIŲ PALAIKAMS GABENTI SKIRTOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS APRAŠO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3-172 „DĖL REIKALAVIMŲ ŽMONIŲ PALAIKAMS GABENTI SKIRTOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS APRAŠO“ PAKEITIMO

Reikalavimų žmonių palaikams gabenti skirtoms transporto priemonėms aprašas nustato transporto priemonių, skirtų žmonių palaikams gabenti, reikalavimus. Aprašas taikomas laidojimo paslaugų teikėjams, kurie transporto priemonėmis atlieka žmogaus palaikų pirminį vežimą, taip pat veža žmogaus palaikus laidoti arba kremuoti.

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc5320e0fff111e68034be159a964f47

Palikite savo komentarą