Lietuvos ritualinių paslaugų asociacija

Pagrindiniai Asociacijos tikslai

Asociacijos veiklos tikslai ir objektas

01Įgyvendinti ritualinių paslaugų teikėjų bendradarbiavimą Lietuvoje

Gerinti verslo aplinką, ginti verslininkų teises, atstovauti gamintojus ir ritualinių paslaugų teikėjus visose Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei regioninėse organizacijose

02Propaguoti doro verslininko įvaizdį, įgyvendinti moralės, etikos ir doros principus versle

Telkti Asociacijos narius bendroms ekonominėms, socialinėms, ūkinėms problemoms spręsti, skatinti verslo vystymą.

03Siekti ritualinių paslaugų teikėjų socialinio saugumo

Padėti Asociacijos nariams kurti naujas įmones bei užmegzti tarptautinius ekonominius-komercinius ryšius. Ugdyti nacionalinį ritualinių paslaugų teikėją, kaupiant jo išmintį, įgyvendinant “savivaldos” plėtojimo programas.

Asociacijos nariai

Lietuvos ritualinių paslaugų asociacijos nariai

Turite klausimų ar pasiūlymų?

Susisiekite su mumis Jums patogiu būdu arba atvykite į mūsų buveinę.

Kontaktai