LR teisės aktai

  1. Pradžia
  2. Teisinė informacija
  3. LR teisės aktai
Filter

ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO ŽMOGAUS PALAIKUS PARVEŽTI Į LIETUVĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašas reglamentuoja leidimo užsienio valstybėse

Skaityti daugiau

LIETUVOS RESPUBLIKOS TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ĮSTATYMO NR. XII-2507 5 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam priklausė ir

Skaityti daugiau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymo projektas numato galimybę išimties tvarka laidoti žmonių kremuotus palaikus (urnose) neveikiančiose

Skaityti daugiau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 369 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymas numato administracinę atsakomybę už LR žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose

Skaityti daugiau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMOGAUS MIRTIES NUSTATYMO IR KRITINIŲ BŪKLIŲ ĮSTATYMAS

Įstatymas reglamentuoja žmogaus kritinių būklių, mirties momento ir fakto nustatymo bei medicininio mirties

Skaityti daugiau