ĮSAKYMAS Nr. V-157/1V-118 (2018-02-08) DĖL ŽMOGAUS PALAIKŲ GABENIMO PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMAMS AR TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖMS IR TYRIMAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO