Galiojantys teisės aktai

  1. Pradžia
  2. LR teisės aktai
  3. Galiojantys teisės aktai
Filter

ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO ŽMOGAUS PALAIKUS PARVEŽTI Į LIETUVĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašas reglamentuoja leidimo užsienio valstybėse

Skaityti daugiau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 369 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymas numato administracinę atsakomybę už LR žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose

Skaityti daugiau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMOGAUS MIRTIES NUSTATYMO IR KRITINIŲ BŪKLIŲ ĮSTATYMAS

Įstatymas reglamentuoja žmogaus kritinių būklių, mirties momento ir fakto nustatymo bei medicininio mirties

Skaityti daugiau

ĮSAKYMAS Nr. V-772/ISAK-2357 (2008-05-19) DĖL ŽMONIŲ PALAIKŲ PARUOŠIMO KREMUOTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Žmonių palaikų paruošimo kremuoti taisyklės nustato reikalavimus paruošiant žmogaus palaikus

Skaityti daugiau

ĮSAKYMAS Nr. D-652 (2011-08-29) DĖL LAIDOJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

Laidojimo paslaugų teikimo kokybės reikalavimai nustato, kaip ir kokiomis priemonėmis laidojimo paslaugų teikėjas

Skaityti daugiau