ĮSAKYMAS Nr. D-652 (2011-08-29) DĖL LAIDOJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

Laidojimo paslaugų teikimo kokybės reikalavimai nustato, kaip ir kokiomis priemonėmis laidojimo paslaugų teikėjas turi užtikrinti su žmogaus palaikų laidojimu susijusių paslaugų, apimančių žmogaus palaikų pirminį vežimą, žmogaus palaikų laikymą, žmogaus palaikų paruošimą šarvoti, šarvojimą, žmogaus palaikų vežimą laidoti, laidojimą, paslaugų kokybę.

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F00E4296423F

Palikite savo komentarą