ĮSAKYMAS Nr. D1-182 (2008-04-02) DĖL PRAŠYMO KREMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS FORMOS, PRAŠYMO IŠDUOTI KREMUOTUS ŽMOGAUS PALAIKUS FORMOS IR KREMAVIMO ATVEJŲ REGISTRAVIMO KREMAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO