ĮSAKYMAS Nr. 1V-725 (2011-09-30) DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS Nr. 1V-725 (2011-09-30) DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarkos aprašas nustato nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarką, kapavietės žymėjimą.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B66471BDC69

Palikite savo komentarą