ĮSAKYMAS DĖL INFORMAVIMO APIE ŽMOGAUS PALAIKŲ VEŽIMĄ Į UŽSIENIO VALSTYBES, KURIOS NĖRA 1973 M. SPALIO 26 D. STRASBŪRE PRIIMTO SUSITARIMO DĖL MIRUSIŲJŲ KŪNŲ PERVEŽIMO ŠALYS, TAIP PAT IŠ ŠIŲ VALSTYBIŲ PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ VEŽIMĄ TRANZITU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Tvarkos aprašas reglamentuoja informacijos pateikimą vežant žmogaus palaikus į užsienio valstybes, kurios nėra 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimto Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo šalys, taip pat per Lietuvos Respublikos teritoriją vežimą tranzitu.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9afb32e08cd411e98a8298567570d639?positionInSearchResults=12&searchModelUUID=93ff0007-b240-49b9-80d9-7496cb0ca2c3

Palikite savo komentarą