ĮSAKYMAS DĖL INFORMAVIMO APIE ŽMOGAUS PALAIKŲ VEŽIMĄ Į UŽSIENIO VALSTYBES, KURIOS NĖRA 1973 M. SPALIO 26 D. STRASBŪRE PRIIMTO SUSITARIMO DĖL MIRUSIŲJŲ KŪNŲ PERVEŽIMO ŠALYS, TAIP PAT IŠ ŠIŲ VALSTYBIŲ PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ VEŽIMĄ TRANZITU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO