Laidojimo paslaugų kainos: šimtų nebeužtenka, prireikia tūkstančių eurų