DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 91:2013 „ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO PASLAUGŲ, KREMAVIMO, BALZAMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 91:2013 „ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO PASLAUGŲ, KREMAVIMO, BALZAMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

Ši higienos norma nustato žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų pirminio vežimo, laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, vežimo laidoti arba kremuoti), kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.49DB44A4AA9F

Palikite savo komentarą