Valstybės pašalpa mirties atveju virsta paskutiniu žmogaus pažeminimu